Dotąd MF stało na stanowisku że korekta powinna dot.tylko danych kontrahenta...bez wykazywania kwot w korekcie. W głowie się kręci od tych różnych interpretacji...