Jeżeli 2200 to nie, ale jeżeli np. 2600, to juz tak.