52 lub 55 w zależności jak kształtuje się podatek należny i naliczony