1. Nie jest wolnym zawodem.
2. Nawet gdyby była, to jeżeli prowadzi dzial. gosp. na podstawie wpisu do CEIDG to i tak z małego ZUS plus mogłaby skorzystać.