Istotny jest dzień 31.12 - jeżeli w tym dniu pracownik ma prawo do zas. chorobowego to przy ciągłości od stycznia nadal jest to zasiłek chorobowy
jeżeli wypłacone było wyn. chorobowe to od nowego roku nowym limit 33/14 dni