świadczenie waloryzuje się tylko raz, wg wskaznika jaki obow. w kawartale przyznania świadczenia