Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika do 50 lat to 33 dni a powyżej 50 lat to 14 dni