Narzędzia-twórz dokumenty-dokumenty rozliczeniowe- na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS-dalej-zmieniasz okres za który robisz korekty. We wprowadzonych dokumentach pojawia sie dokumeny