Tak

możesz pomniejszyć jak spełnia warunki do otrzymania chorobowego