Https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/stawki-vat/2976666,Bledna-zawyzona-stawka-VAT-na-fakturze-skutki-i-korekta.html