Zawsze dobrowolnie możesz zapłacić mpp za towary/usługi do 15tys., obowiązkowy mpp jest gdy łącznie spełnione są 2 warunki - fa pow.15 tys. + towar/usługa z zał.15