... czy może to zrobić dopiero w momencie jak np. straci pracę? ..
nie

jak przewiduje utratę pracy w tym roku to musi przerejestrować się najpóźniej do 02.03.2020