Jeśli wymienione prze Ciebie warunki nie są spełnione to nie ma mowy o terminie 25 dni zostaje 60 lub 180. Chyba, że art. 87 ust. 6a zwrot na rachunek VAT podatnika.