Wyrejestrowanie z 1.09.2019 i zarejestrować od 1.12