Wynagrodzenie za styczeń uzupełnione i powiększone o składniki zmienne