Zakladajac, ze firma z Luksemburga nie ma w Polsce siedziby i stałego miejsca zamieszkania (art. 2 pkt 9, to rozpoznajesz import uslug. Jeżeli nabywasz usługę, która jest w Polsce zwolniona (art. 43 ust. 1), to wykazujesz tylko podstawe opodatkowania, nie doliczasz podatku.