Jeśli uproszczona księgowość to nie sporządzamy sprawozdania tylko CIT 8 tak było do tej pory.
Jeśli nie to sprawozdanie do KAS.
Jeśli OSP jest w KRS to do KRS.