295

W 291 - to zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

Opisy są wyraźne