Tak
ostatni odpis amortyzacji za kwiecień
pozostała amortyzacja (od maja) = KUP jako koszty sprzedazy ŚT