W zus cofasz się i wykazujesz tak, jak ma być, inaczej zresztą płatnik krzyczy o błędzie