Przychody ze st. pracy są zwolnione w tym roku automatycznie z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof