Zaliczka za grudzień do 20.01.2020
Podatek za 2019 rok do 31.03.2020