Prawa do rozliczania ryczałtem pozbawia faktyczne wykonywanie tych usług, a nie sam wpis do CEIDG.