Wprowadź równoważny system czasu pracy najlepiej połączony z ruchomym czasem pracy