U nas jest umowa zlecenie. Na godziny, które przepracował jako tłumacz wystawia nam rachunek.