Nie - jest osoba współpracująca / jeżeli tak jest zgloszony do ubezpieczeń