Tłumaczenie może korzystać ze zwolnienia z art. 113