Tak, podpisujesz, że byli, do domu nie musisz wpuścić, ale dokumenty że to ty musisz pokazać.