Listy płac wg. deklaracji -wydruk,powinny Ci się zgadzać z DRA za dany miesiąc.