Split payment chodzi przecież od 7/2018 i zadnego konta vat na fv się nie umieszcza.
Temat wałkowany od kilku m-cy. Obowiazkowy split dotyczy zal. 15 vat + fv > 15 tys. zł.