Nie ma takiego obowiązku, ale pracodawca może dbając o zapewnienie ciągłości pracy wprowadzić obowiązek sporządzania harmonogramu/planu urlopów