Tak pod warunkiem, że zwolnienia będą obejmować okres minimum 30 dni i nie będzie w nich przerwy.