Jeżeli jest to obciążenie (umowne czy kara) to nie podlega VAT. Ciężko stwierdzić nie widząc dokumentu :)
Jednak z tym nigdy nie wiadomo jak Niemiec ujmie... jeżeli kwota jest nieznaczna to system UE nie wykryje, jeżeli to większa kwota, to US będzie się kontaktował w sprawie wyjaśnienia niezgodności w raportach UE.