Dobrze by było prowadzić ewidencję sprzedaży (kwotową), aby suma z czegoś wynikała...
w momencie przyjmowania gotówki i przekroczenia 20 tyś zł dla os fiz oczywiście wchodzi kasa fiskalna ...