1-MOŻĘ wykorzystać do 20.11.19
2-to WY w regulaminie powinniście określić czy decyduje mu paczka się należy