Tak korekta zestawu za lipiec i wykazanie też w RSA za lipiec.