Oba zasiłki
w dniu porodu jest pracownikiem i pełne prawo do 52 tyg. macierz.