Bez chorobowego, w RCA z tyt. zlecenia z kodem 30 00 xx