Moment wykonania usługi 30.09.2019 więc import usługa 09/19 obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje na zasadach ogólnych czyli w momencie wykonania usługi lub zapłaty ( jeżeli płatność była dokonana przed wykonaniem usługi )