Zgodnie z informacją KIS w tym roku (2019) do końca miesiąca, w którym ukończyli 18 lat, przy czym jeżeli wypłata w pierwszym przypadku będzie po 28.10, to podatnik będzie musiał ten podatek zwrócić w zeznaniu rocznym w drugim, wypadku dot. to sytuacji wypłaty po 3.11.