1..zasiłek dla bezrobotnego? Z tego że up płaci przez pół roku po ustaniu zatrudnienia