Co to znaczy, że dostarczona po terminie? Mamy 3 okresy na rozliczenie VATu - pierwotny i dwa kolejne od momentu otrzymania faktury od sprzedawcy. Chyba, że faktura była otrzymana wcześniej a wpłynęła do rachunkowości później wtedy albo korekta okresu pierwotnego, albo nie odliczamy VATu i wtedy księgujemy na konto kosztowe "Podatki i opłaty": "VAT NKUP".