Wg mnie można to wypłacić żonie pobierając zaliczkę na pdof, tak jak od innych należności po zmarłym, które będziesz jej wypłacać.