Najlepsze że w trakcie miesiąca wykonał kilka transportów i wystawił jedną fakturę.