CIT-TP to uproszczone sprawozdanie, które składają podatnicy CIT zobowiązani, na podstawie art. 9a updop (w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.), do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zakres tego obowiązku został jednak przez ustawodawcę zawężony tylko do tych podmiotów sporządzających dokumentację cen transferowych, u których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro.
Cit TP =chyba nie jw