Do sporządzenia DCT bierzesz progi przychody/koszty z roku poprzedniego tj.2017 r. natomiast do CIT-TP bierzesz przychody/koszty roku 2018.