Od wynagrodzenia nieautorskiego przysługują koszty pracownicze.