Na stronie 1 PEL zaznaczasz 'w imieniu własnym' a na str 3 zaznaczasz 'ubezpieczony', 'swiadczeniobiorca', 'płatnik' w górnej sekcji (tej opisanej jako 'Zaznacz odpowiednie role, jeśli pełnomocnictwa udzielasz w swoim imieniu').
Mam kilku takich wspólników zgłoszonych z PEL wypełnionymi jak wyżej i działa.