Może być ryczałt - stawka 5,5% / jak samoch. > 2 ton

jezeli tylko swidczy usługi przewozu na rzecz zleceniodawcy - nie musi byc podatnikiem VAT
- ale warto dopytać zleceniodawcę jak on na to będzie patrzył / może chce VATowca