I mamy zapis w umowie, że nauka trwa od ... do 15.09.2019, do dnia zdania egzaminu, nie dłużej niż do dnia 31.08.2019 ;-/ Przejełam od poprzedniej księgowej.